trener rozwoju osobistego - zdjęcie główne

Kim jest trener rozwoju osobistego?

Kim jest trener rozwoju osobistego? Niejednokrotnie zdarzają się pomyłki, jeśli chodzi o definiowanie zawodu trenera rozwoju osobistego. Bardzo często trener jest mylnie nazywany coachem, co przekłada się na liczne nieporozumienia. Ma to jednak swoje całkiem słuszne uzasadnienie językowe. Otóż w języku angielskim termin „coach” oznacza po prostu „trener”. Pierwotnie słowo to miało konotacje głównie sportowe, z czasem nabrało również barw biznesowych, kompetencji miękkich, a także mentalnych.

Coach a trener personalny – różnice

W języku polskim zaczęto rozróżniać trenera i coacha, twierdząc, że trener jest kimś, kto daje pewną wiedzę w formie warsztatów, wykładów, przemówień, szkoleń. Coach zaś jest tym, który ukazuje swojemu klientowi szereg perspektyw, jakie się przed nim rozprzestrzeniają. Robi to jednak w formie zadawania pytań, które uświadamiają to, co dla klienta w danym momencie, a także w dalszej perspektywie jest najistotniejsze. Coach zatem nie bierze odpowiedzialności za decyzję, jaką podejmuje klient, ponieważ decyzyjność leży całkowicie po stronie coachee.

Trener rozwoju osobistego – czym się zajmuje

Wracając natomiast do trenera rozwoju osobistego, jest to termin niezwykle szeroki. Otóż trener może zajmować się wieloma zagadnieniami, mieć docelowo dość mocno zróżnicowane grupy docelowe, jednak dobrze jest, aby potrafił on określić pewien swój specjalistyczny obszar sensu stricto. Kiedy mówię o mocno zróżnicowanych grupach docelowych w przypadku np. trenera biznesu, to mam na myśli różnorodność branży, z jakimi może on podejmować współpracę szkoleniową.

Mogą to być małe firmy poprzez takie, które już wybiły się na rynku i są coraz silniejsze aż po wielkie korporacje. Podobnie jest z trenerem kompetencji miękkich – również może szkolić w różnorodnych obszarach w środowiskach biznesowych i nie tylko, bo również np. w edukacyjnych, społecznych itp.

Trener rozwoju osobistego – wiedza i doświadczenie

Bez względu jednak na obszar trener rozwoju osobistego bez wątpienia powinien posiadać określoną wiedzę, którą chce przekazać uczestnikom swoich szkoleń, powinien znać odpowiednie do tego narzędzia i mieć zamiłowanie do wykonywanej pracy. Dlatego wskazane jest, aby każdy trener rozwoju osobistego ukończył jakieś szkolenie dla trenerów, choć w pewnym podstawowym wymiarze. Będzie to korzystne w obszarze wiedzy oraz praktyki, o ile szkoła trenerów jest rzetelnie zorganizowana.

Niestety jest dzisiaj wiele osób, które nazywają siebie trenerami, nie mając w rzeczywistości niemal żadnej wiedzy na temat tego, jak powinno być przeprowadzone profesjonalne szkolenie. Często więc pojawia się wykład zamiast szkolenia, co nie ma żadnego przełożenia na cele stawiane sobie przez uczestników spotkania. Jest to oczywiście psucie rynku, jednak na szczęście większość trenerów rozwoju osobistego to wykwalifikowani trenerzy z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami do prowadzenia szkoleń.

Trener rozwoju osobistego jest zatem kimś, kto prowadzi szkolenia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami trenerskimi, lubi wykonywaną pracę i dobrze czuje się na sali szkoleniowej. Ponadto jest otwarty na ludzi, lubi z nimi przebywać, ma do siebie sporo dystansu i lubi wyzwania.