siła woli

Jaką moc ma siła woli?

Każdego dnia człowiek jest zmuszony do podejmowania niezliczonej ilości decyzji, od bardzo małych i nieznaczących, do poważnych, które kształtują przyszłość. Aby podjąć działanie, potrzebna jest siła woli. Każdy z osobna nią dysponuje, lecz w zależności od osoby rozwinięta jest ona w różnym stopniu.

Czym jest siła woli?

„Wola” to psychiczna zdolność człowieka do celowego i w pełni świadomego regulowania swojego zachowania i postępowania oraz to, czego się pragnie i co się postanowiło. „Siła woli” to w takim razie wzmacnianie samej woli i motywacja do jej wzrastania. Pozwala nie tylko podejmować decyzje, ale konsekwentnie realizować postanowienia, niezależnie od przeciwności losu. Siła woli daje moc pokonywania lenistwa i rozczarowania czy zwątpienia, pomaga w przełamywaniu barier i wychodzeniu poza strefę komfortu. Umożliwia realizację celów, bez względu na to, jak odległe się wydają.

Jak rozwijać siłę woli?   

Budowanie i rozwijanie siły woli polega na umacnianiu pewności siebie i wiary we własne siły i przekonania. Wymaga to determinacji w samodyscyplinie i rozwoju osobistym. Sprzyja temu pielęgnowanie umiejętności samodzielnego krytycznego myślenia w obliczu problemów i codziennych zdarzeń oraz kreatywność we wszystkich obszarach życia. Warto pamiętać o pozytywnym nastawieniu do świata i nie wyzbywać się dziecięcej ciekawości, jednocześnie dbając o dyscyplinę we wprowadzaniu dobrych nawyków wzbogacających jakość życia. Pomóc może także medytacja i ćwiczenie koncentracji.

Kiedy zabraknie siły woli – skutki 

Czasem bywa i tak, że siła woli nie będzie wystarczająca i odrobinę jej zabraknie. Zauważalne jest to w niekontrolowanych wybuchach emocji, braku decyzyjności w ważnych kwestiach, a przede wszystkim w chwilowej utracie asertywności. Osoba, której siła woli jest niewystraczająco wytrenowana, łatwo podda się presji i ulegnie innym ludziom bądź własnej chęci podjęcia niejakościowych decyzji. Brak siły woli nie pozwala na stałe wprowadzać pozytywnych zmian do życia i wyzbyć się szkodliwych nawyków. Dodatkowo sprzyja wpadaniu w nałogi i uzależnienia.

Siła woli – cytaty

Człowiek musi nauczyć się być posłusznym sobie i przestrzegać jego decyzji. Cyceron

Unikaj tych, którzy próbują podważyć Twoją pewność siebie. Z drugiej strony wspaniała osoba zaszczepia poczucie, że można stać się wielkim. Mark Twain

Nasza siła tkwi w sile myśli, w sile prawdy, w sile słów. A. I. Herzen

Najwyższym wyróżnieniem osoby jest wytrwałość w pokonywaniu najbardziej okrutnych przeszkód. Ludwig van Beethoven