marzenia a cele

Jak odróżnić marzenia od celów?

Często słyszymy, że marzenia się spełniają. Ale czy jest w życiu coś, co spełnia się samo? Dobrze jest mieć kilka marzeń i większość celów. Jak odróżnić marzenia od celów?

Marzenie z definicji jest czymś, co snujemy, wyobrażamy sobie, czego pragniemy, ale pozostawiamy w strefie pragnień. W momencie, kiedy marzenie postanowimy „spełnić”, automatycznie staje się ono celem-czyli podjęciem działania. Założenie, że znajdziemy lepszą pracę i pozostawienie tego samemu sobie, nigdy nie sprawi, że to się stanie – zatem pozostaje to w naszych marzeniach.

Jeśli zaś postanowimy, że znajdziemy lepszą pracę, zaczniemy przeglądać oferty i wysyłać swoje CV – staje się to naszym celem. W momencie w którym postanawiamy realizować marzenie przeobrażamy je w nasz cel. Ten zaś jest działaniem, bo wypływa poza naszą głowę a marzenie myślą, bo w niej zostaje.

Różnice pomiędzy marzeniami i celami

Marzenia różnią się zatem od celów przede wszystkim tym, że pozostają w granicach wyobraźni a cele wychodzą poza nią. Są często dalekie od realizmu czy naszych możliwości. Możemy marzyć o opanowaniu języka obcego i nigdy go nie posłuchać a po prostu o tym myśleć i pozostaje to na zawsze marzeniem.

Cel jest rzeczą lub stanem, który człowiek postanawia zdobyć, ale tylko poprzez świadomie podjęte działanie, przez konkretną do przejścia drogę na końcu której coś się osiąga. 

Marzenia – pozytywne i negatywne funkcje

Do pozytywnych aspektów marzeń z pewnością należy ten, że marzenie często motywuje nas do podjęcia działań (czyli przeobrażenia ich w cele), chęci zmian. Ponadto niejednokrotnie „odciąża” głowę przenosząc skupienie myśli na jakiś pozytywny aspekt-z reguły marzenia są dla nas miłe, więc snucie o niezapomnianych wakacjach czy locie rakietą przyniesie chwilową radość. 

Negatywne funkcje marzenia pojawiają się, gdy te jest pozbawione realizmu. Pragniemy być bogaci, chociaż pracujemy za tak zwaną „najniższą krajową” i nie dążymy do żadnych zmian, więc nieosiągalność tego stanu staje się przytłaczająca. Zaczynamy zazdrościć tym, którzy w naszych oczach mają lepiej, bo posiadają to, czego my chcemy. Wpędza to w kompleksy, niedowartościowanie i często brak poczucia sensu.

Zamiana marzeń na cele

Większość marzeń możemy przeobrazić w cele. Pierwszym krokiem powinno być uświadomienie sobie czego pragniemy i w jakim stopniu jest to realne albo co możemy w tej chęci zmienić, aby realnym się stało. Motywacja powinna być nieodłącznym tego elementem. W momencie kiedy pragniemy na przykład zmienić naszą figurę, nie marzymy o cudownej tabletce, którą ktoś nam poda, tylko zaczynamy systematycznie ćwiczyć i rezygnujemy że słodyczy.

Pragniemy podjąć lepszą pracę? Przestajemy myśleć, że ktoś zapuka do naszych drzwi ze wspaniałą ofertą, tylko przeglądamy oferty, dokształcamy się, robimy kursy i z uporem ducha dążymy do swego. Każda zmiana, nawet drobna w kierunku „spełnienia marzenia” staje się celem. Często wymaga to odwagi, uporu, cierpliwości a nawet wyrzeczeń. Jednak bez wątpienia marzenie możemy zamienić w cel.

Wystarczy podjąć działanie i kroki, doprowadzające nas do upragnionej satysfakcji.