Coaching on the job - zdjęcie główne

Coaching on the job

Coaching jest procesem służącym poprawie efektywności człowieka. Pomaga odkrywać i wydobywać nasze mocne strony. To powóz, który ma za zadanie przewieźć nas z obecnego punktu co konkretnego celu. Jasno określa się cel, w którym chcemy się znaleźć, następnie coach pomaga nam tam dotrzeć w możliwie szybki sposób. 

Na czym polega coaching on the job?

Na czym polega coaching on the job? Polega on na osiąganiu wyznaczonych celów poprzez zbudowanie solidnego zespołu, w którym każdy ma swoją funkcję i narzędzia do wykorzystania. Jest on skoncentrowany na wyszukiwaniu i  wykorzystaniu zdolności i umiejętności zespołu lub osoby w wykonywanym projekcie, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Wspólnie organizuje się życie firm w obrębie pracy nad konkretnymi projektami. 

Co daje coaching on the job?

Przede wszystkim:

– zwiększa szanse powodzenia projektu

– umożliwia rozwój pracownika w zakresie, który jest potrzebny do realizacji projektu, korzystając z jego naturalnych i nabytych zasobów

– dzieli projekt na etapy, przez co można skupić się na realizacji całości poprzez jej fragmenty

– pozwala zatrudnić przy projekcie różne osoby, bazując na ich predyspozycjach i talentach

– daje informację zwrotną, która jest konstruktywna i służy rozwojowi

– pomaga w udoskonaleniu funkcjonowania firmy

– pomaga budować właściwe relacje biznesowe

– wskazuje, że każda osoba jest ważna w procesie tworzenia ze swoimi indywidualnymi talentami.

Cele coaching on the Job

Jednym z celów jest sukces prowadzonych przez firmę projektów. Nauczenie analizy zasobów i  odpowiedniego zarządzania nimi, jest kolejnym celem. Wszyscy biorący udział w projekcie mogą odnieść duże korzyści, rozwijając swój warsztat i wydobywając z siebie to, co najlepsze, a to z kolei poprawia kondycję całej firmy. Zatem celem jest też rozwój firmy, jej udoskonalanie na wielu poziomach, tak by była bardziej efetywna, a co za tym idzie, przynosiła większe dochody.

Dla kogo coaching on the job?

Jest on dla tych, którzy chcą, by firma odnosiła sukcesy, poprzez rozwój pracowników. To zatem dla tych, którzy wiedzą, jak ważna jest praca zespołu i każdego pracownika z osobna. To także dla tych, kórzy wiedzą, że pracownik o któego się dba, będzie bardziej efetywny. Jest to wreszcie dla tych, którzy potrafią się przyznać, że bez pomocy z zewnątrz sobie nie poradzą i tej pomocy szuają.

Coaching jest coraz bardziej popularny i warto z niego korzystać. Chociaż jest procesem, jego założeniem jest możliwie szybie dotarcie do celu. By tak się stało, jasno i precyzyjnie określa zasoby, zauważa mocne i pomaga niwelować słabe punkty, porządkuje całe życie firmy, by utorować sobie drogę do osiągnięcia zaplanowanych celów. Poprawia jakość i wydajność firmy.