brak motywacji

Brak motywacji

Obecny świat narzuca współczesnemu człowiekowi nieskończenie wiele możliwości. Od ciekawych kursów, przez różnego rodzaju studia, inspirujące warsztaty i prace sezonowe, a także modny obecnie samorozwój. Czy jednak każdy jest w stanie korzystać z tych okazji do rozwoju? Wiele osób cierpi na brak motywacji, który uniemożliwia im konkretne działanie i podejmowanie nowych kroków. 

Czym jest brak motywacji?

Brak motywacji to stan, w którym osoba może albo nie chcieć podejmować nowych wyzwań, albo chcieć, ale nie czuć ich większego sensu. Często pojawia się wtedy potrzeba uzyskania z podjętego działania jakiejś konkretnej wartości, która jednak wydaje się niedostępna. Przykładem takiej sytuacji może być na przykład przejaw chęci rozpoczęcia nowego kierunku studiów, który jednak gasi natychmiastowe pytanie „Co będę z tego mieć?” i automatyczna odpowiedź pojawiająca się w głowie „Nic.” W konsekwencji, osoba z tym problemem zaniecha pójścia na studia, nie potrafiąc znaleźć odpowiedniego powodu, aby je zacząć.

Co wpływa na brak motywacji?

Na ten stan może wpływać wiele czynników. Na brak motywacji wpływa między innymi:

 • poczucie, że efekt musi być natychmiastowy
 • niechęć do uczenia się na błędach
 • dążenie do celu, które wymaga czasu
 • wrażenie, że inni mają wszystko „szybciej, lepiej”
 • przekonanie, że robi się wszystko gorzej od innych
 • brak wiary we własne siły
 • choroby, zaburzenia
 • lęk przed wyjściem ze swojej strefy komfortu
 • strach przed czymś nowym, nieznanym
 • przyzwyczajenie do swojego obecnego trybu życia
 • niepewność oczekiwanego celu – „czy efekt będzie taki, jakiego oczekuję?”

Jak walczyć z brakiem motywacji?

Sposobów walki z brakiem motywacji jest kilka. Najlepszym rozwiązaniem dla tego problemu będzie stopniowe, systematycznie przezwyciężanie niechęci do wykonywania jakiegoś zadania. Pozwoli to zobaczyć, że swoją pracą można osiągnąć jakiś efekt, który może zadowalać. Obserwowanie pozytywnych efektów swoich działań zachęca do dalszych kroków i podejmowania aktywności. Warto udać się na terapię prowadzoną przez specjalistę, który wybierze dla takiej osoby najlepszy rodzaj terapii. Odczuwając brak motywacji dobrze jest również starać się szukać nowych inspiracji każdego dnia: oglądając zdjęcia, czytając, spacerując, podróżując, rozmawiając z innymi lub oglądając filmy. 

Abulia – czym jest? Przyczyny oraz objawy 

Abulia to zaburzenie psychiczne, które objawia się brakiem możliwości podejmowania działań i aktywności. Osoba chora na to zaburzenie nie potrafi decydować o sobie, odczuwa stały brak motywacji oraz trud w podejmowaniu nowych działań. Przyczyną tego schorzenia może być depresja, a także schizofrenia lub uszkodzenia płatów czołowych.