fbpx

ZDROWY ZWIĄZEK™  to coachingowo-counsellingowy program dedykowany dla par:

 • małżeństw tradycyjnych
 • małżeństw jednopłciowych
 • związków nieformalnych

które chciałyby pracować nad uzdrowieniem lub rozwojem relacji partnerskich w związku.

Program realizowany jest w formule online i obejmuje:

 • telefoniczne sesje indywidualne dla partnerów
 • telefoniczne sesje dla pary.

Ponadto program obejmuje:

 • elementy psychoedukacji,
 • profilowanie behawioralne w oparciu o testy psychometryczne,
 • eksperymenty behawioralne,
 • zadania domowe.

Ze względu na formułę pracy szczególnie zapraszamy pary, które mają ograniczone możliwości w zakresie wspólnego uczestnictwa w sesjach terapeutycznych, na przykład ze względu na pracę i częste wyjazdy lub mieszkanie w różnych miastach lub krajach.

ZDROWY ZWIĄZEK™ nie jest programem terapii. Wykorzystuje on podejście coachingowe i elementy counsellingu (doradztwa psychologicznego).

Ciężar pracy nastawiony jest na przyszłość i wykorzystywanie możliwości, niż na poszukiwanie przyczyn obecnego stanu rzeczy. ZDROWY ZWIĄZEK™ jest programem krótkoterminowym obejmuje 3 sesje indywidualne dla każdego z partnerów i 5 sesji wspólnych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • dobrowolność partnerów w zakresie uczestnictwa,
 • gotowość partnerów do wspólnej pracy, również pomiędzy sesjami.

Osoby będące aktualnie w procesach terapii powinny uzyskać zgodę swojego terapeuty na udział w programie.

Osoby po okresach silnej dezintegracji lub zmagające się aktualnie z silnymi kryzysami powinny rozważyć raczej udział w regularnej terapii, ze względu na możliwość uzyskania pełniejszego wsparcia występującego w formule spotkaniowej.

Przykładowe formy i metody pracy wykorzystywane w programie ZDROWY ZWIĄZEK™:

 • badanie testem iP121 – identyfikacja mocnych stron i preferencji osobowościowych,
 • praca z genogramem – identyfikacja schematów wchodzenia w relacje w rodzinach pochodzenia,
 • psychoedukacja – zapoznawanie się z wyselekcjonowaną literaturą poświęconą psychologicznym mechanizmom zachowań, wpływającym na jakość relacji w związku,
 • praca z kartami pracy i dziennikiem zmian – samodzielna praca pomiędzy sesjami skoncentrowana na refleksji i poszerzaniu samoświadomości,
 • eksperymenty z nowymi zachowaniami – systematyczna praca nad rozwojem nawyków wspierających budowanie zdrowych, partnerskich relacji w związku

Przykładowe tematy, które mogłyby być przedmiotem pracy w ramach programu:

 • rozczarowanie związkiem,
 • obwinianie w związku,
 • konflikty rodzicielskie,
 • trudności w komunikacji,
 • oddalanie się partnerów od siebie,
 • niepewność, co do sensu kontynuowania związku,
 • pomoc w rozstaniu,
 • kryzysy małżeńskie,
 • trzecia osoba w związku i problem zdrady.

Zapytaj o koszty uczestnictwa w programie – KONTAKT