fbpx

Grupa zamknięta dla trenerów i coachów współpracujących z Pracownią Coachingu NOVO. Grupowe sesje superwizyjne są częścią programu NOVO Supervision przygotowującego doświadczonych coachów do pełnienia roli superwizorów coachingu.

CELE GRUPY:

  • Rozwój kompetencji superwizyjnych.
  • Rozwój kompetencji coachingowych.
  • Testowanie nowych narzędzi i technik coachingowych.
  • Prowadzenie badań nad efektywnością różnych metod superwizji coachingowej.

 

METODY PRACY:

Formuła programu obejmuje dwie podstawowe grupy aktywności rozwojowych:

  • Cykliczne telefoniczne sesje superwizyjne, podczas których pracujemy w oparciu o tematy przyniesione przez coachów i trenerów.
  • Cykliczne webinary dotyczące różnych zagadnień związanych z doskonaleniem praktyki coachingowej i superwizyjnej.

 

TERMINY KOLEJNYCH SESJI:

Grupowe sesje superwizyjne – Warszawa
Kontakt – Magda Kozioł – e-mail: magdalena.koziol@pracownianowo.pl

Grupowe sesje superwizyjne – Lublin
Kontakt – Joanna Grela – e-mail: magdalena.koziol@pracownianowo.pl