fbpx

1. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji webinaru jest ARS Mentoris sp. z o.o..

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 502 709 208
Adres e-mail: rafal.szewczak@arsmentoris.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora za pomocą systemu Clickmeeting, polegających na:

  • Rejestracji na Webinar utworzony przez ADO
  • Prawidłowej obsługi Webinaru, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Webinaru w formie wiadomości e-mail

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO za pomocą serwisu Clickmeeting
  • Dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Webinar organizowane przez ADO.

5. Dane osobowe będą przechowywane w serwisie Clickmeeting przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
  • Do momentu ich usunięcia przez Administratora danych osobowych z serwisu Clickmeeting

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: rafal.szewczak@arsmentoris.pl lub, w przypadku zapisuj na newsletter, poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrybcji. 

7. Odbiorcami danych będą:

  • Dostawca platformy webinarowej Clickmeeting
  • Dostawca narzędzi do e-mail marketingu GetResponse
  • Operator płatności elektronicznych PayPal
  • Dostawca oprogramowania do fakturowania Fakturownia.pl

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.